top of page

Deka

deka_all_edited.png

Fördelar

East Penn är världens största privatägda tillverkare av blybatterierna av märket Deka. Tillverkningsanläggningen i Pennsylvania är på över 210 hektar. Anläggningen återanvänder uttjänta batterier till 100% där plast, bly och syra tas om hand för att bli till nya batterier. Fabriken har egen produktion av alla ingående komponenter såsom kärl, blyplattor och separatorer.

Deka 658MF

deka_658mf.jpg

Deka 778MF

deka_778mf.jpg

Deka 1024DT

deka_1024dt.jpg

Deka 775MF

deka_775mf.jpg

Begär ditt batteri nu

bottom of page