top of page

Buffalo Bull / SHD

banner_buffalo_bull_shd.jpg

Fördelar

  • Extra skaksäkert

  • Extra intervallstabilt

  • Effektoptimerat

  • Driftssäkert

  • Baktändningsskydd

  • Underhållsfritt

Buffalo Bull SHD

Den hårda och långvariga användningen i nyttofordon ställer batterierna inför de allra största utmaningarna. För att ännu bättre kunna motsvara de allt högre kraven för cykel- och skaksäkerhet har vi utvecklat Buffalo Bull SHD*. Det erbjuder dessutom bästa kallstartseffekt, maximal underhållskomfort och driftssäkerhet!

Med den nya upplagan av Buffalo Bull SHD* och en optimerad kombination av olika batterielement har Banner lösningen: Mer effekt för en ny generation nyttofordon!

* SHD = Super Heavy Duty, för hårdast möjlig användning under längre tid.

banner_buffalo_bull.jpg

Fördelar

  • Underhållsfritt

  • Lång livslängd

Buffalo Bull

Lämpligt startbatteri för flera olika nyttofordon (lastbilar, bussar, jordbruksmaskiner...).

Begär ditt batteri nu

bottom of page